مشخصات عمومی


نام شرکت :

اندیشگاه آتی نگار

نام مدیرعامل : علی شماعی
تلفن : 021- 88220586- 5 - 88600173-5
بهترین ساعات تماس :
فکس : 021- 88600173
وبسایت : www.atinegaar.com
پست الکترونیک : info@atinegaar.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۸


شرح مختصر فعالیت ها


آینده پژوهی و مدیریت بحران


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
021- 88220586- 5 - 88600173-5 : تلفن
021- 88600173 : فکس
تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، خیابان شهید فرشی مقدم (شانزدهم)، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه