مشخصات عمومی


نام شرکت :

ارقام نت خمین

نام مدیرعامل : شهیده خاتون عطاریان
تلفن : 0865- 2242709
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : arghamnet2011@yahoo.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۵/۳/۱۰


شرح مختصر فعالیت ها


تولید نرم افزار، تولید سخت افزار، سرویس ارسال پیامک، نرم افزارهای آموزشی، تولید نرم افزارهای حسابداری، تولید کیوسک اطلاع رسانی، فروش سخت افزار کامپیوتر


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0865- 2242709 : تلفن
: فکس
خمین، خیابان تختی


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه