مشخصات عمومی


نام شرکت :

شرکت مهندسی شبکه و مخابرات پردازشگران اطلاعات و شبکه آینده فردا نت

نام مدیرعامل :
تلفن : ۷۷۱۸۳۷۳۴
بهترین ساعات تماس :
فکس : ۷۷۱۸۶۱۱۳
وبسایت : www.fardanetwork.com
پست الکترونیک : info@fardanetwork.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۷/۲/۹


شرح مختصر فعالیت ها
محل فعالیت


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه