مشخصات عمومی


نام شرکت :

امواج آبی

نام مدیرعامل : سید بدرالدین زارع مویدی
تلفن : 0713-6241963
بهترین ساعات تماس :
فکس : 0713-6241963
وبسایت : www.bw-co.com
پست الکترونیک : moayedi53@yahoo.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۶


شرح مختصر فعالیت ها


طراحی و تولید انواع مکانیزمهای الکترومکانیکی، مخابراتی، کنترلی و ابزار دقیق


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0713-6241963 : تلفن
0713-6241963 : فکس
شیراز، پارک علم وفناوری فارس


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه