مشخصات عمومی


نام شرکت :

آرپکو ( الفبا ریز پرداز )

نام مدیرعامل : مسعود محمدی
تلفن :
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک : info@arpco.ir
آخرین بروزرسانی : ۱۳۸۹/۸/۸


شرح مختصر فعالیت ها


معماری شبکه های ارتباطی و اطلاع رسانی


محل فعالیت

: عنوان محل
0861- 2764333 : تلفن
0861- 2764642 : فکس
اراک، خیابان میرزای شیرازی، نبش کوچه واشقانی، طبقه 2، کدپستی: 3815994155


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه