مشخصات عمومی


نام شرکت :

شبکه گستر کایر

نام مدیرعامل : علیرضا حبیبی
تلفن : 021-88170746-8
بهترین ساعات تماس : 17:30 - 8:30
فکس : 02188751572
وبسایت : http://www.kayer.co.ir
پست الکترونیک : info@kayer.co.ir
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۳/۲


شرح مختصر فعالیت ها


مانیتورینگ شبکه- مانیتورینگ کاربران- سامانه الکترونیک mailserver- سنسورهای شرایط محیطی- flow monitoring- dns


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
021-88170746-8 : تلفن
02188751572 : فکس
خیابان مطهری- خیابان علی اکبری- خیابان صحاف زاده- پلاک 58- طبقه 4


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه