مشخصات عمومی


نام شرکت :

مهندسی یاس ارغوانی

نام مدیرعامل : ترابیان
تلفن : 021- 23750000
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت :
پست الکترونیک :
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۳


شرح مختصر فعالیت ها


پشتیبانی پروژه های دستگاه پوز فروشگاهی و پرداخت الکترونیک در جایگاه سوخت و خود پرداز بانک ملت


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
021- 23750000 : تلفن
: فکس
تهران، فرمانیه، نارنجستان ۶ ، پلاک ۸


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه