مشخصات عمومی


نام شرکت :

سپهر ارتباطات هفت ستاره

نام مدیرعامل : مهدی چراغی
تلفن : 021- 22022317-18
بهترین ساعات تماس :
فکس : 021- 22046625
وبسایت : www.stc-co.com
پست الکترونیک : info@stc-co.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۲۴


شرح مختصر فعالیت ها


فناوری اطلاعات و ارتباطات، شبکه های کامپیوتری،امنیت اطلاعات، طراحی و توسعه نرم افزاری، خدمات اینترنتی،پشتیبانی ونگهداری شبکه های کامپیوتری،طراحی و راه اندازی شبکه های کامپیوتریCMS،سیستم مدیریتیISMS،تکنولوژیVOIP، تکنولوژی مجازی سازی


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
021- 22022317-18 : تلفن
021- 22046625 : فکس
تهران، بلوار آفریقا، خیابان گلستان، پلاک72 ، واحد1


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه