مشخصات عمومی


نام شرکت :

مدیریت فناوری اطلاعات ویرا جهان سیستم

نام مدیرعامل : حمید گردش
تلفن : 021-44499228
بهترین ساعات تماس :
فکس : 021-44499228
وبسایت : info@itili.ir
پست الکترونیک : www.itili.ir,www.virauniversal.ir
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۰


شرح مختصر فعالیت ها


آموزش، مشاوره و نرم افزارهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITIL, COBIT- ISO 270001- EA-Prince2


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
021-44499228 : تلفن
021-44499228 : فکس
تهران، میدان پونک، مجتمع تجاری اداری بوستان، واحد اداری، شماره 718


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه