مشخصات عمومی


نام شرکت :

ثامن سپهر کیش

نام مدیرعامل : جمشید قضاتی
تلفن : 076-44460019
بهترین ساعات تماس :
فکس : 076-4460021
وبسایت : www.samensepehr.ir
پست الکترونیک : info@samansepehr.ir
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۰


شرح مختصر فعالیت ها


دوره های آموزشی مخابرات و شبکه


محل فعالیت


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه