مشخصات عمومی


نام شرکت :

مهندسی فن اوری اطلاعات دانش پردازان تسنیم

نام مدیرعامل : 044-36464646
تلفن :
بهترین ساعات تماس : 044-36464600
فکس :
وبسایت : ramin.jafarzadeh@ymail.com
پست الکترونیک : www.it-dpt.ir
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۰


شرح مختصر فعالیت ها


نرم افزار های سفارش مشتری


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
044-36464646 : تلفن
044-36464600 : فکس
خوی، بلوار مطهری ،کوی شهدا، کوچه سینا 3 ، پلاک 4


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه