مشخصات عمومی


نام شرکت :

خدمات انفورماتیک نوین کیش

نام مدیرعامل : مولایی
تلفن : 076-44453876
بهترین ساعات تماس :
فکس : 076-44453144
وبسایت : www.modernisc.com
پست الکترونیک : info@modernisc.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۰


شرح مختصر فعالیت ها


تولید و پیاده سازی اولین نرم افزار جامع بانکداری الکترونیک مبتنی بر برنامه ریزی منابع سازمان


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
076-44453876 : تلفن
076-44453144 : فکس
کیش ، برج صدف، طبقه۳، واحد۳۰۱ ، صندوق پستی شماره۲۵۶


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه