مشخصات عمومی


نام شرکت :

سامانه های هوشمند اطلاعاتی تونس البرز (سها)

نام مدیرعامل : مجید آرزومند
تلفن : 021-42580522
بهترین ساعات تماس :
فکس : 021-42580555
وبسایت : www.sohato.ir
پست الکترونیک : info@sohato.ir
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۲۸


شرح مختصر فعالیت ها


سیستم های پرداخت خرد و بلیط الکترونیک، سیستم های هوشمند حمل و نقل


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
021-42580522 : تلفن
021-42580555 : فکس
تهران، خیابان قرنی، خیابان شاداب غربی، پلاک 52


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه