مشخصات عمومی


نام شرکت :

طرح و اندیشه بهساز ملت

نام مدیرعامل : ناصر تاهباز
تلفن : 021-42136000
بهترین ساعات تماس :
فکس : 021-42136620
وبسایت : info@tabm.ir
پست الکترونیک : www.tabm.ir
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۲۸


شرح مختصر فعالیت ها


پذیرش نمایندگی موسسات مالی و اعتباری، بانک ها و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی در وصول اقساط معوق و لاصول و سایر ارجاعات مالی، تهیه طرح توجیهی و بررسی اقتصادی، فنی و مالی پروژه ها، ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه فنی - مهندسی، تولید، سرمایه گذاری های جدید، توسعه و تکمیل، نظارت فنی بر اجرای طرح های تولیدی و خدماتی و ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه بودجه بندی، تامین منابع مالی و اعتباری طرح ها، طراحی و تدوین و راه اندازی سیستم های مالی و اداری، ارائه هر نوع خدمات حسابداری، بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیر شبکه ای و طراحی سیستم های مدیریتی جهت تسهیل و افزایش کارایی، تاسیس هر گونه شرکت، سرمایه گذاری در شرکت های موجود و خرید سهام، ارائه طرح بازسازی و راه اندازی واحدهای تولیدی و خدماتی و اجرای طرح، انجام هر گونه مشاوره و خدمات مدیریتی و ارائه خدمات کمک آموزشی و پژوهشی، ارائه خدمات لازم در جهت اخذ اطلاعات اعتباری داخلی و خارجی، انجام و قبول هر گونه نمایندگی از واحدهای داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به واحدهای داخلی و خارجی، ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور، اجرای کلیه عملیات مجاز که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و یا مفید بوده و در جهت انجام موضوع شرکت ضرورت داشته باشد


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
021-42136000 : تلفن
021-42136620 : فکس
تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، نبش کوچه سوم، پلاک 10


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه