مشخصات عمومی


نام شرکت :

بانک صادرات ایران

نام مدیرعامل : اسماعیل لَله گانی
تلفن : 021-84762000
بهترین ساعات تماس :
فکس :
وبسایت : www.bsi.ir
پست الکترونیک :
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۲۸


شرح مختصر فعالیت ها


بانکداری


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
021-84762000 : تلفن
: فکس
تهران، خیابان سمیه، برج سپهر بانک صادرات ایران


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه