مشخصات عمومی


نام شرکت :

اطلاعات فناوری جهانی پارس

نام مدیرعامل : بهرام رشتی
تلفن : 021-22784086
بهترین ساعات تماس :
فکس : 021-22784181
وبسایت : pr@infotech-co.com
پست الکترونیک : www.infotech-co.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۲۸


شرح مختصر فعالیت ها


طراحی و توسعه سیستم های یکپارچه در حوزه بانکداری الکترونیک، ارائه کننده راهکارهای ایده آل پرداخت الکترونیک


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
021-22784086 : تلفن
021-22784181 : فکس
تهران، پاسداران، بوستان نهم، تقاطع اسلامی، پلاک 43، طبقه 4


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه