مشخصات عمومی


نام شرکت :

آناهیتا فن پارس

نام مدیرعامل : صنوبری
تلفن : 021-88522084
بهترین ساعات تماس :
فکس : 021-88537780
وبسایت : p.hosseini@afpco.ir
پست الکترونیک : www.afpco.ir
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۲۸


شرح مختصر فعالیت ها


فروش، پشتیبانی و آموزش نرم افزار تخصصی نگهداری و تعمیرات CMMS ( Maintenance Connection )


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
021-88522084 : تلفن
021-88537780 : فکس
تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان آپادانا، ساختمان شماره 403، پلاک 48


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه