مشخصات عمومی


نام شرکت :

فن آوری اوج اندیشه

نام مدیرعامل : معصومی
تلفن : 021- 88739060
بهترین ساعات تماس :
فکس : 021- 88739040
وبسایت : www.ojeandisheh.com
پست الکترونیک : info@ojeandisheh.com
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۳


شرح مختصر فعالیت ها


نماینده رسمی محصولات ایفاپل پرتغال (EFAPEL )


محل فعالیت


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه