گواهینامه ها

عنوان مستندات گواهینامه
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی دریافت
سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی دریافت
دانشگاه صنعتی امیر کبیر دریافت
وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت
سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی دریافت
دانشگاه نبی اکرم(ص) دریافت
مرکز آموزشهای بین المللی آریانا دریافت
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دریافت
صنایع الکترونیک زعیم دریافت
مرکز آموزش پارس دریافت
TCKIT-ACADEMY آلمان دریافت
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی-مجوز فروش بی سیم و تجهیزات رادیویی دریافت
پشتیبانان پروژه