زمینه فعالیت

عنوان
اینترنت
شبکه


سوابق اجرایی

نصب و راه اندازی دکلهای خودایستا : نام پروژه
87/5/30 : تاریخ
شرکت برق منطقه ای آذربایجان : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
91/3/20 : تاریخ
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اراک : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

تعمیر و نگهداری شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
87/7/13 : تاریخ
اداره کل راه وترابری استان گیلان : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

تعمیر و نگهداری شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
90/3/1 : تاریخ
اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

تعمیر و نگهداری شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
90/5/1 : تاریخ
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
89/10/1 : تاریخ
شرکت سیمان ارومیه : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
89/7/6 : تاریخ
شرکت معتبر : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

تعمیر و نگهداری شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
84/9/15 : تاریخ
اداره کل راه وترابری آذربایجان غربی : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

تعمیر و نگهداری شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
84/5/31 : تاریخ
اداره کل راه وترابری آذربایجان شرقی : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
90/2/11 : تاریخ
هتل بین المللی امام رضا(ع) : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
90/3/23 : تاریخ
هتل بین المللی زمرد : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طرح طلای زره شوران : نام پروژه
91/7/10 : تاریخ
وزارت صنعت ، معدن و تجارت : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
92/02/20 : تاریخ
شرکت صنایع پتروشیمی اطلس زئوس : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
91/05/12 : تاریخ
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی سلماس : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
93/01/20 : تاریخ
شهرداری قره ضیاءالدین : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
91/03/01 : تاریخ
شهرداری مهاباد : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

تعمیر و نگهداری شبکه بی سیم : نام پروژه
92/10/01 : تاریخ
شرکت هواپیمایی ترکیه - ترکیش ایرلاین : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
88/05/12 : تاریخ
شرکت هواپیمایی آتا : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
89/02/25 : تاریخ
استانداری آذربایجان غربی : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
91/05/14 : تاریخ
سازمان انتقال خون لرستان : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
86/11/20 : تاریخ
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ارومیه : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی شبکه ، اجراء ، تعمیر و نگهداری شبکه بی سیم : نام پروژه
89/11/25 : تاریخ
پتروشیمی ارومیه : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و اخذ مجوز شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
93/06/22 : تاریخ
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی شبکه ، اجراء ، تعمیر و نگهداری شبکه بی سیم : نام پروژه
91/11/25 : تاریخ
شهرداری سردشت : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و اخذ مجوز شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
83/05/17 : تاریخ
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی خوی : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و اخذ مجوز شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
84/07/13 : تاریخ
شرکت تاکسی بی سیم ندای شهریور تبریز : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و توسعه و اجرای شبکه تکرارکننده آتش نشانی : نام پروژه
93/07/12 : تاریخ
شهرداری خوی : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و اخذ مجوز شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
83/07/12 : تاریخ
شهرداری خوی : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
84/03/19 : تاریخ
شرکت تاکسی بی سیم اروم آریان نیک : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
87/05/03 : تاریخ
سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری ماکو : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی شبکه ، اجراء ، تعمیر و نگهداری شبکه بی سیم : نام پروژه
90/02/24 : تاریخ
اداره کل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی شبکه ، اجراء ، تعمیر و نگهداری شبکه بی سیم : نام پروژه
92/03/04 : تاریخ
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مهاباد : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

تعمیر و نگهداری شبکه بی سیم : نام پروژه
89/07/14 : تاریخ
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی شبکه ، اجراء ، تعمیر و نگهداری شبکه بی سیم : نام پروژه
92/01/11 : تاریخ
شرکت تاکسی بی سیم صبا باشت استان کهگیلویه و بویراحمد : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و اخذ مجوز شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
93/04/04 : تاریخ
شرکت تاکسی بی سیم امیرصبای اراک : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و اخذ مجوز و تعمیر و نگهداری شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
92/12/06 : تاریخ
شرکت تاکسی بی سیم آسایش میاندوآب : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
93/05/13 : تاریخ
شرکت صنایع پریان پلاست تبریز : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
93/07/25 : تاریخ
شرکت تاکسی بی سیم قیام صائین قلعه : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
92/09/17 : تاریخ
شرکت تاکسی بی سیم آسایش لنده استان کهگیلویه و بویراحمد : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
93/05/13 : تاریخ
شرکت صنایع تدبیر فولاد تبریز : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

تعمیر و نگهداری شبکه بی سیم : نام پروژه
87/04/20 : تاریخ
شرکت توزیع نیروی برق مازندران : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی شبکه ، اجراء ، تعمیر و نگهداری شبکه بی سیم : نام پروژه
91/10/05 : تاریخ
شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی-نیروگاههای سیکل ترکیبی خوی و ارومیه : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی شبکه ، اجراء ، تعمیر و نگهداری شبکه بی سیم : نام پروژه
91/07/22 : تاریخ
دانشگاه ارومیه : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی شبکه ، اجراء ، تعمیر و نگهداری شبکه بی سیم : نام پروژه
90/03/15 : تاریخ
شهرداری پیرانشهر : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی شبکه ، اجراء ، تعمیر و نگهداری شبکه بی سیم : نام پروژه
93/09/03 : تاریخ
شهرداری تکاب : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و اخذ مجوز و تعمیر و نگهداری شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
86/09/07 : تاریخ
شهرداری سراب : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی شبکه ، اجراء ، تعمیر و نگهداری شبکه بی سیم : نام پروژه
93/01/17 : تاریخ
شهرداری فیرورق : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و اخذ مجوز شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
91/03/19 : تاریخ
شهرداری نوشین : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و اخذ مجوز شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
94/07/20 : تاریخ
شهرداری شوط : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و اخذ مجوز شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
94/07/06 : تاریخ
شهرداری ربط : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی و اخذ مجوز و تعمیر و نگهداری شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
94/04/31 : تاریخ
شرکت صنایع قوطی تبریز : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی شبکه ، اجراء ، تعمیر و نگهداری شبکه بی سیم : نام پروژه
94/02/03 : تاریخ
شهرداری ماکو - آتش نشانی : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی شبکه ، اجراء ، تعمیر و نگهداری شبکه بی سیم : نام پروژه
94/01/30 : تاریخ
شهرداری نقده : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی شبکه ، اجراء ، تعمیر و نگهداری شبکه بی سیم : نام پروژه
86/09/17 : تاریخ
شرکت تعاونی 56 تولید شن و ماسه : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

تعمیر و نگهداری شبکه بی سیم : نام پروژه
87/02/06 : تاریخ
سازمان اتوبوسرانی ارومیه : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی شبکه و تعمیر و نگهداری و توسعه شبکه : نام پروژه
91/05/12 : تاریخ
شهرداری شاهین دژ : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

طراحی شبکه رادیویی بی سیم : نام پروژه
95/09/01 : تاریخ
شرکت پالایش نفت آبادان - بندر صادراتی ماهشهر : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژهشرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

همکاری با نحوه همکاری
شرکت پالایش نفت آبادان - بندر صادراتی ماهشهر طراحی شبکه رادیویی بی سیم
شرکت برق منطقه ای آذربایجان اجرای پروژه بزرگ VHF در سطح سه استان
شرکت سیمان ارومیه طراحی و اجرای شبکه بی سیم
اداره کل راه وترابری استان آذربایجان غربی نگهداری شبکه رادیویی بی سیم
اداره کل راه وترابری استان گیلان نگهداری شبکه رادیویی بی سیم
اداره کل راه وترابری استان آذربایجان شرقی نگهداری شبکه رادیویی بی سیم
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران نگهداری شبکه رادیویی بی سیم
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی خوی طراحی شبکه رادیویی بی سیم
سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری ماکو طراحی و اجرای شبکه بی سیم
سازمان آتش نشانی خوی طراحی شبکه رادیویی بی سیم
کارخانه بزرگ تولید سفال اتحاد آذربایجان طراحی و اجرای شبکه بی سیم
شرکت حمل ونقل مسافری درون شهری ندای شهریور تبریز طراحی و اجرای شبکه بی سیم
شرکت تعاونی حمل ونقل مسافری اروم آریان نیک آذربایجان طراحی و اجرای شبکه بی سیم
سازمان اتوبوسرانی ارومیه نگهداری شبکه رادیویی بی سیم
شهرداری سراب نگهداری شبکه رادیویی بی سیم
شهرداری ارومیه نگهداری شبکه رادیویی بی سیم
سازمان پارکها و فضای سبز ارومیه نگهداری شبکه رادیویی بی سیم
هتل بین المللی 5 ستاره امام رضا(ع) طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم
شرکت ساختمانی معتبر طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم
سازمان آموزش فنی وحرفه ای استان قم طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی نگهداری و اصلاح شبکه رادیویی بی سیم
شرکت ملی نفت ایران-پتروشیمی ارومیه طراحی شبکه رادیویی بی سیم
هتل بزرگ زمرد طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تعمیر و نگهداری و اصلاح شبکه رادیویی بی سیم
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور راه اندازی و تعمیر و نگهداری شبکه رادیویی بی سیم
وزارت علوم تحقیقات وفناوری - دانشگاه ارومیه طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم
وزارت کشور - استانداری آذربایجان غربی طراحی شبکه رادیویی بی سیم و تعمیر و نگهداری شبکه
سازمان هواپیمایی کشوری - هواپیمایی آتا طراحی و اجرای شبکه رادیویی VHF
وزارت صنعت ، معدن و تجارت - طرح طلای زره شوران طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم
شرکت تاکسی بی سیم صبا- استان کهگیلویه و بویر احمد طراحی شبکه و اجرای سیستم رادیویی
شرکت تاکسی بی سیم آسایش لنده طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم
شهرداری شاهین دژ طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی سلماس طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم
شهرداری خوی طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مهاباد طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم
وزارت نیرو - شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم
شرکت صنایع پتروشیمی اطلس زئوس طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم
سازمان انتقال خون استان لرستان طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم
شرکت تدبیر فولاد تبریز طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم
شرکت صنایع پریان پلاست تبریز طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم
شرکت تاکسی بی سیم امیرصبای اراک طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم
شرکت تاکسی بی سیم آسایش میاندوآب طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم
شرکت تاکسی بی سیم قیام شاهین دژ طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم
شهرداری پیرانشهر طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم
شهرداری تکاب طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم
شهرداری سردشت طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم
شهرداری فیرورق طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم
شهرداری میرآباد سردشت طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم
شهرداری قره ضیاءالدین طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم
شهرداری نوشین طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم
شرکت هواپیمایی ترکیه - ترکیش ایرلاین طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اراک طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم
شهرداری مهاباد طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم
شرکت صنایع قوطی تبریز تعمیر و نگهداری و توسعه شبکه رادیویی بی سیم
شهرداری ربط طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم
شهرداری شوط طراحی و اجرای شبکه رادیویی بی سیم
آتش نشانی ماکو تعمیر و نگهداری و توسعه شبکه رادیویی بی سیم
شهرداری نقده طراحی و اجراء وتعمیر و نگهداری و توسعه شبکه رادیویی بی سیم


عضویت در تشکل ها, اتحادیه ها, انجمن ها و صنوف

عنوان
انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران


پشتیبانان پروژه