زمینه فعالیت

عنوان
سخت افزار


سوابق اجرایی

نصب و راه اندازی BTS : نام پروژه
: تاریخ
مخابرات آذربایجان غربی : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

نصب رادیو : نام پروژه
: تاریخ
شرکت NEC : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

فروش فیبر نوری : نام پروژه
: تاریخ
مخابرات آذربایجان غربی : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

سایت یابی و اجرای CW و TI : نام پروژه
: تاریخ
شرکت رایتل : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

نصب تجهیزات نیرو : نام پروژه
: تاریخ
مخابرات آذربایجان غربی : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژهشرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

همکاری با نحوه همکاری
شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی نصب تجهیزات و فروش کابل
شرکت مخابرات استان اردبیل فروش کابل
شرکت مخابرات استان کردستان فروش کابل
شرکت ارتباطات مبین نت نمایندگی فروش و فنی
شرکت لایزر نمایندگی فروش ADSL
شرکت پارس آنلاین نمایندگی فروش ADSL
شرکت ZTE نصب BTS
شرکت NEC نصب رادیو
شرکت رایتل قرارداد SA و CW و TI
شرکت آسان پرداخت پرشین نمایندگی استان


عضویت در تشکل ها, اتحادیه ها, انجمن ها و صنوف

عنوان
نظام صنفی رایانه
اتحادیه فروشندگان رایانه


پشتیبانان پروژه