زمینه فعالیت

عنوان


سوابق اجرایی

تولید سامانه دستیار مدیر فناوری اطلاعات : نام پروژه
از سال 1390 تا 1391 : تاریخ
شرکت مخابرات استان فارس : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

همکاری در طراحی سامانه تامین و تدارکات الکترونیکی صنعت نفت : نام پروژه
سال 1389 تا 1390 : تاریخ
شرکت خدمات انفورماتیک راهبر - شرکت ملی نفت ایران : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

سامانه مدیریت فرآیند تحقیق و توسعه : نام پروژه
: تاریخ
شرکت کاشی مرجان : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

سامانه حسابداری نفت : نام پروژه
سال 1390 تا 1391 : تاریخ
پالایشگاه شیراز : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

استقرار و توسعه فناوری BPMS : نام پروژه
سال 1391 : تاریخ
شرکت آبفای شیراز : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

استقرار و توسعه فناوری BPMS : نام پروژه
1391 : تاریخ
شرکت آبفای روستایی : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

استقرار و توسعه فناوری BPMS : نام پروژه
1391 : تاریخ
شرکت مخابرات استان فارس : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

تحلیل و طراحی فرآیندهای بستر سازی و توسعه و تامین منابع اعم از کالا، خدمات و مشاور جهت اجرا بر بستر BPMS : نام پروژه
از 16/12/1392 : تاریخ
شرکت آبفای شیراز : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

پیاده سازی فرآیندهای بستر سازی و توسعه و تامین منابع اعم از کالا، خدمات و مشاور جهت اجرا بر بستر BPMS : نام پروژه
از 15/4/1392 : تاریخ
شرکت آبفای شیراز : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

برگزاری برنامه آموزشی مدیریت فرآیندهای سازمان در سه سطح مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان شرکت های آبفای کشور : نام پروژه
در مهرماه 1392 : تاریخ
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور : کارفرما
موسسه IMQ : همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

مدیریت فروش فرآورده ها : نام پروژه
1392 : تاریخ
پالایشگاه شیراز : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

مانیتورینگ و پایش سلامت دوربین های ترموگرافی و تجهیزات : نام پروژه
1393 : تاریخ
دلتا صنعت شریف : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

استقرار سامانه ITA : نام پروژه
1393 : تاریخ
پالایشگاه شیراز : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

تولید سامانه ملی پست هیبرید : نام پروژه
1393 : تاریخ
شرکت پست جمهوری اسلامی ایران : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

مشاوره فناوری اطلاعات و ارتباطات : نام پروژه
1393 : تاریخ
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

ایجاد سامانه متمرکز آمار و اطلاعات با ابزار pentaho : نام پروژه
1392 : تاریخ
شرکت آبفای روستایی شیراز : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

همکاری در پروژه طراحی معماری مفهومی زیرساخت توسعه سامانه نظارت الکترونیکی – قرارداد دست دوم : نام پروژه
: تاریخ
دیوان محاسبات کشور : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

پشتیبانی نرم افزارNPD : نام پروژه
93/10/01 : تاریخ
کاشی مرجان : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

پشتیبانی MR&HR : نام پروژه
94/02/01 : تاریخ
کاشی مرجان : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

مشاوره : نام پروژه
93/09/15 : تاریخ
کاشی مرجان : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

ماژول اندازه گیری اثربخشی : نام پروژه
93/05/01 : تاریخ
کاشی مرجان : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

پشتیبانی فروش : نام پروژه
94/03/01 : تاریخ
پالایشگاه شیراز : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

پشتیبانی حسابداری : نام پروژه
94/03/01 : تاریخ
پالایشگاه شیراز : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

تحللیل طراحی و پیاده سازی سامانه های نرم افزاری : نام پروژه
1393/4/01 : تاریخ
دلتا صنعت : کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژه

سامانه پست هوشمند یاتا : نام پروژه
1394/07/19 : تاریخ
: کارفرما
: همکاران
مشاهده جزئیات پروژهشرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

همکاری با نحوه همکاری
شرکت پست استان فارس توسعه سرویس های مدرن
شرکت پالایش نفت شیراز قرارداد تولید سفارشی نرم سامانه های فروش و حسابداری فروش
شرکت آبفای شیراز مشاوره تحلیل و طراحی فرآیندهای حوزه تامین و تدارکات انواع منابع اعم از کالا و خدمات و نیز فرآیند بستر سازی و توسعه انوع کلاس های پروژه آب و فاضلاب
شرکت آبفای روستایی مشاور در تحقیق، شناخت وضع موجود و استقرار Intalio BPMS در فرآیندهای مدیریت کیفیت و مدیریت دارایی های فناوری اطلاعات و زیرساخت هوش تجاری Pentaho BI به منظور ایجاد سامانه متمرکز مدیریت آمار
شرکت کاشی مرجان مشاور در حوزه مدیریت فرآیندها و نیز پیمانکار در حوزه تولید سفارشی راه حل های نرم افزاری مدیریت منابع انسانی، مدیریت تحقیقات بازار و مدیریت توسعه محصول جدید
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تحقیق و آموزش در زمینه مدیریت و اتوماسیون فرآیندهای سازمان
شرکت Mexuz استرالیا برای بسته سرویس گرای متن بازMexuz SOA Suit شامل نمایندگی محصولات زیر: • Intalio BPMS • Intalio Business Rule Engine • Mule ESB • Pentaho BI • Talent Data Warehouse • Open Bravo ERP
شرکت MpowerGlobal وارد نمودن دانش و فناوری متن باز Liferay به کشور از طریق برگزاری برنامه های آموزشی
شرکت Newgen هند برای بسته سرویس گرا Newgen BPM Suit • BPM Suit o BPM Suite o Business Activity Monitor o Business Process Modeler o Business Rules Management System o Master Data Management o OmniFlow o OmniFlow for Case Management o Process Simulator • Enterprise Content Management System o ECM Suite o Centralized Bulk Scanning o Document Centric Collaboration o Document Management: OmniDocs (DMS) o OmniScan o Email Archival: OmniMail o High Volume Imaging: OmniDocs o Mobile Capture - ZapIn o Records Manager: OmniDocs o Web Based Scanning o Web Content Management and Publishing o e-Gov Office
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام مشاوره فناوری اطلاعات و ارتباطات
شرکت دلتا صنعت شریف مانیتورینگ و پایش سلامت دوربین های ترموگرافی و تجهیزات
دیوان محاسبات کشور همکاری در پروژه طراحی معماری مفهومی زیرساخت توسعه سامانه نظارت الکترونیکی – قرارداد دست دوم


عضویت در تشکل ها, اتحادیه ها, انجمن ها و صنوف

عنوان
نظام صنفی رایانه
انجمن انفورماتیک ایران
پایگاه اطلاعاتی شرکت های دانش بنیان کشور
پارک علم و فناوری فارس– عضو فعال (رتبه در پارک علم و فناوری A )


پشتیبانان پروژه